Czynniki ryzyka

CZYNNIKI RYZYKA OSTEOPOROZYOsteoporoza to groźna choroba, której powikłania zagrażają życiu i sprawności chorego. Znając czynniki ryzyka, które możemy modyfikować, mamy szansę wpłynąć na przebieg choroby i zmniejszyć ryzyko złamań. To zależy od nas – pacjentów!

  • Czynniki ryzyka rozwoju osteoporozy dzielimy na zależne i niezależne od pacjenta
  • Wczesne wykrycie wszystkich czynników ryzyka pozwala na rozpoczęcie profilaktyki i zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia osteoporozy, a tym samym powikłań w postaci złamań osteoporotycznych
  • O wszystkich czynnikach ryzyka, które stwierdzimy u siebie należy poinformować lekarza, który podejmie odpowiednie kroki
  • Zapobiegając i lecząc osteoporozę zapobiegamy złamaniom, które w skrajnych przypadkach mogą spowodować długotrwałe inwalidztwo lub nawet śmierć

CZYNNIKI RYZYKA OSTEOPOROZY, NA KTÓRE MAMY WPŁYW

CZYNNIKI RYZYKA OSTEOPOROZY, NA KTÓRE NIE MAMY WPŁYWU

Nie mamy na nie wpływu, ale pamiętając o nich możemy odpowiednio wcześnie zgłosić się do lekarza by diagnozować osteoporozę.

Przebieg niektórych chorób, charakterystyczne objawy lub niektóre stosowane leki, mają wpływ na przebieg osteoporozy. W związku z tym, należy porozmawiać na ten temat z lekarzem.

Objawy

Choroby

Leki

Znajomość czynników ryzyka osteoporozy ma znaczenie dla każdego pacjenta!
dr n. med. Maria Rell-Bakalarska
Centrum Reumatologii i Osteoporozy Rheuma Medicus w Warszawie